Spelregels 


1.        Inschrijving als deelnemer kan vanaf zondag 24 juni tot en met vrijdag 6 juli 2018. Het account wordt na ontvangst van betaling van de inleg in de uitslagberekening opgenomen.

2.        Met 'je opgave' wordt bedoeld de tijd in uren, minuten en seconden die je verwacht dat de ritwinnaar van die dag er over gaat doen om de etappe te winnen.

3.        Je eerste voorspelling(en) moet(en) uiterlijk zaterdag 6 juli 2018, voor 11.00 uur, geheel of gedeeltelijk op de website zijn ingevuld.

4.        Wijzigingen in reeds opgegeven tijden kunnen tot 11.00 uur van de betreffende rit van die dag worden opgegeven.

5.        Degene waarvan de opgave het dichtst bij de echte eindtijd komt, krijgt die dag het maximale aantal punten. Dit aantal is gelijk aan het aantal deelnemers van de competitie. De afwijking telt. Het doet er niet toe of dit boven of onder de eindtijd is. Dit telt af tot aan de slechtste deelnemer die nog één punt krijgt.

6.        Er wordt gewerkt met een ex aequo telling. Gelijke afwijking betekent gelijke punten.

7.        Als je opgave op de seconde klopt met de winnende tijd krijg je bonuspunten. Het aantal bonuspunten is gelijk aan de helft van het aantal deelnemers van de competitie.

8.        Aangehouden worden de eindtijden zoals deze worden gepubliceerd door de officiële Tour de France directie (Societe du Tour de France).

9.        Eindtijden van (ploegen)tijdritten worden door de Tourdirectie vermeld in tienden van seconden. Dit zal voor de Tour de France competitie rekenkundig worden afgerond op hele seconden.

10.     De afstanden die in de Tour de France competitie worden gebruikt zijn overeenkomstig de opgaven van de officiële Tour de France directie (Societe du Tour de France).

11.     Bij afwijkende situaties (zoals: afgelaste of gewijzigde etappe, diskwalificatie van de ritwinnaar en dergelijke) beslist de competitiebeheerder over de gevolgen voor de competitie (zoals: aanpassing reeds gepubliceerde uitslag of elke deelnemer krijgt gelijk aantal punten).

12.     Winnaar van de poedelprijs is degene die na de laatste etappe als laatste in het algemeen klassement staat geplaatst. Deze deelnemer mag niet meer dan twee ritten geen opgave hebben doorgeven anders gaat de prijs naar de op een na laatste deelnemer, enzovoorts.

13.     Er is voor deelname aan de competitie 2018 een inleg van € 5,00, kinderen tot en met 15 jaar € 2,00. De helft van de totale inleg wordt gedoneerd aan het KWF. De andere helft, met aftrek van kosten bankrekening TdB, wordt verdeeld onder de drie eindwinnaars en de winnaar van de rode lantaarnprijs.

14.     De donatie aan het KWF zal op deze website worden gepubliceerd.

15.     De begroting van de competitie zal op deze website worden gepubliceerd.

16.     Opgaven uitsluitend via de website, niet telefonisch of anderszins.
17.     Privacy reglement: Tour de Boer gebruikt, om het spel te kunnen spelen, je naam en je e-mailadres om met je te kunnen communiceren. Je volledige naam is alleen te zien na inlog, ook van de einduitslag van vorige edities. Als je wordt genoemd op de homepage gebeurt dit uitsluitend met je voornaam. Je gegevens worden nooit gedeeld met derden. Deze gegevens blijven uiterlijk een jaar na beeindiging van het spel bewaard om een prjis uit te reiken en om je uit te nodigen voor het volgende spel. Voorafgaand aan de openstelling van de inschrijving  voor het volgende spel worden alle gegevens van het afgelopen jaar gewist.